Щастието не значи живот без проблеми, а това да знаеш как да ги преодоляваш!

ЗА МЕН

Психолог Стара Загора

Психолог Красимира Терзиева

Здравейте! Най – трудно е да опишеш себе си, ако не вярвате, опитайте сами. Аз съм човек, който в годините е преминал през различни житейски ситуации с възходи и дори не малки разочарования.

Това ми помогна да опозная себе си като личност, да се доразвия, за да мога да разграничавам личното от професионалното. Изградих си алгоритми за справяне в трудни и критични житейски ситуации.

Винаги се стремя към вътрешен баланс, който постигам с помощта на натрупания ми житейски опит като човек и професионалист. Водещи за мен са човешките ценности и добродетели в отношенията между хората.

Психологията ме привлече от момента, в който разбрах, че имам достатъчно положителна енергия да помагам и това не е просто моментно увлечение, а вътрешна потребност да се чувстваш истински полезен за другите.

Това не е никак импулсивно решение, а добре обмислено и преценено, съобразено с вътрешната ми човешка потребност. В годините на професионално израстване моето желание се засилваше от успехите, които заедно постигахме с моите клиенти. Натрупвах увереност благодарение на различната проблематика, с която успявахме да се справим.

Опита ми в психологичното консултиране на деца и на техните родители ме срещна с различни проблеми в детското развитие, но всеки един от тях изисква своето индивидуално разчитане и подход, използването на голяма креативност и не на последно място взаимно доверие.

Ако в момента при вас се изгради първоначално доверие, можем да си бъдем взаимно полезни в личностното ни израстване като клиент и професионалист.

Образование

Магистърска степен психология – Консултант по психическото развитие и възпитание в Тракийски Университет гр. Стара Загора

Преминати обучения:
  • Техники и методи за ефективно водене на психологично консултиране в социалните услуги като: социална интеграция и реинтеграция, жизнен цикъл на семейството, изготвяне на генограма, измерване на родителският капацитет- рамка на оценяване, теория на привързаността видове привързаност, раздяла и загуба и др. Блес консултинг ЕООД – Гергана Богданова основател на Българска асоциация осиновени и осиновители – БАОО.
  • Обучение за работа с кандидат – осиновители, родители – осиновители и осиновени хора- Ролята на психолога в процеса на осиновяването и след осиновителният период, превенция на изоставянето, съобщаване на тайната на осиновяването- страхове, рискове и различни методи и техники, водене на обучения на кандидат осиновители, водене на групи за взаимопомощ. Блес консултинг ЕООД – Гергана Богданова основател на Българска асоциация осиновени и осиновители – БАОО
  • Обучение и подкрепа на кандидат приемни родители и консултиране на деца настанени в приемни семейства. Петя Генчева.
  • Познаване на рефлексите и правилно позициониране при деца с двигателни нарушения / ДЦП и сходни състояния /.
  • СИВВЕНА –Диагностичен – консултативен,терапевтичен център за емоционални и поведенчески нарушения гр. Пловдив.
  • Превенция на асоциално поведение на малолетни и непълнолетни деца. – инж. Мария Вълканова председател на МКБППМН.
  • Клиничен подход в директната работа на деца в риск. – Д-р и клиничен психолог Весела Банова и Д-р Биляна Мечкунова – детски психиатър.
  • Насоки за сигурна семейна среда на фондация „ За нашите деца“ – Елка Налбантова – директор ФЗНД.
  • Надграждащо обучение за наблюдение и подкрепа и развитие на приемното семейство. Консултанска къща за подкрепа на семейството и детето – Ив. Трайкова
  • Работни срещи от цикъла „Заедно можем Повече“ на тема Развод, загуби и раздели. КСУДВ – гр. Ямбол.
Работила съм в:
© 2017- 2020 Красимира Терзиева
Дизайн и програмиране - Румен Стоянов
www.000webhost.com