Щастието не значи живот без проблеми, а това да знаеш как да ги преодоляваш!

ТЕРАПИЯ

Психолог Детско Юношеско Консултиране гр.Стара Загора

Детско – Юношеско консултиране

Детско – Юношеско консултиране Всяко дете има нужда от любов, топлота, безопасност и разбиране. Родителите не винаги успяват бързо да се адаптират към промените у детето. Те често не разбират мотивите за една или друга негова постъпка. У тях израства неразбиране, злоба, обида или раздразнение. При детето се натрупват тъга, обида и чувство на вина. В тези случаи вътрешният свят на детето е застрашен от разруха. То става уязвимо и затворено. В този период от живота помага внимателното и разбиращо отношение към детето, с умелата подкрепа на психолог. Той помага да се открият решения за повечето проблеми чрез творчество и разбиране. За решение на психологически проблеми аз като специалист-психолог, имам своя арсенал ред специални методики и техники, които са създадени за:

 • Обследване и изготвяне на психологични статуси.
 • Подпомагане за когнитивното развитие на деца със Специални образователни потребности.
 • Подпомагане за когнитивното развитие на деца с Детска церебрална парализа.
 • Подпомагане за когнитивното развитие на деца с Аутизъм.
 • Подпомагане за когнитивното развитие на деца с Умствена изостаналост.
 • Страх, неувереност.
 • Преодоляване на причините при заекване.
 • Агресивност и хиперактивност.
 • Деца с противообществени прояви.
 • Деца жертви или свидетели на насилие.
 • Деца на развеждащи се родители.
 • Деца преживели загуба на близък.
 • Неуспеваемост в училище.
 • Разкритие на творческия потенциал.
 • Самопознание и желание за развитие.
 • Придобиване на увереност и повишаване на личната самооценка.
 • Справяне с кризите на различните възрастови периоди.
Психолог Семейно Консултиране гр.Стара Загора

Семейно консултиране

 • Консултиране на семейства и техните деца по време на развод.
 • Консултиране на семейства осиновили деца и подкрепа за справяне с институциалните симптоми при детето.
 • Консултиране на семейства и деца преживели тежка загуба на близък човек.
 • Консултиране и подготовка на семейството и детето за изслушване в съда след преживяно насилие или свидетел на насилие.
 • Консултиране на семейства грижещи се за деца със СОП.
 • Консултиране на семейства грижещи се за деца с физически и ментални увреждания.
 • Документи:
 • Изготвяне на психологически оценки.
 • Изготвяне на психологически статуси.

Психолог провежда диагностика на психическото състояние на детето, използвайки специализирани методики. С помощта на безопасни способи той разбира от какво произлиза състоянието на детето. Мотивира вътрешните ресурси на личността за справяне в дадена житейска ситуация, като го придружава по време на неговото израстване. В срещите си с психолога, детето развива навици за общуване, усеща своята ценност и повишава самооценката си, развива творческите си способности. Тренират се успеваемостта, укрепването на паметта и вниманието му.

Психолог Индивидуално Консултиране гр.Стара Загора

Индивидуално консултиране

Животът не винаги е изпълнен само с приятни събития. Понякога се озоваваме в ситуации, с които не сме в сила да се справим самостоятелно. Проблем съществува, когато се появи несъответствие или противоречие между това, което в действителност правим и това, което бихме желали. Усещаме, че не успяваме да открием изход от кризата или проблема. И тогава обхващащото ни негативно настроение взема превес над радостта от живота.

Психолозите Ви помагаме в откриване на причината за Вашия проблем, подкрепяме Ви и изминаваме заедно с Вас пътят към възвръщане на щастието от живота. Резултатите от съвместната работа с нас са:

 • Нормализация на емоционалните състояния
 • Облекчение на соматичните и психосоматичните симптоми
 • Разрешение на кризисни и конфликтни ситуации
 • Личностно развитие
 • Стабилизация и нормализация на психологическото здраве като цяло
 • Развитие на комуникативните способности

Днес много от нас се чувстват изгубени или празни, объркани в свят на културно наблягане върху повърхностното и незабавно удовлетворение.. Всъщност, здравословният, изпълнен със смисъл и духовен живот би следвало да бъде ядрото на човешкото съществуване. ВСЕКИ може да се възползва от психологическите услуги, които усилват и подкрепят физическото и душевното здраве, водейки до честност и интимност в ежедневието.

© 2017- 2020 Красимира Терзиева
Дизайн и програмиране - Румен Стоянов
www.000webhost.com